ประกวดเจดีย์ทราย
                                                                                                                                                                                                                                                                             กลับหน้าหลัก
วันที่ 14 เมษายน 2555
วัดโพธิ์ศรีบ้านเดื่อ บ้านโพธิ์ทอง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ได้จัดงานประกวดก่อพระเจดีย์ทราย
เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของชาวไทยและโดยเฉพาะ ของชาวอีสาน ที่สืบเนื่องกันมานาน  ในปีนี้


ทีมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง5ท่าน
ทีมชนะเลิศอันดับ2 ทีมอะตอม ได้รับรางวัล 2000 บาท ทีมอะตอม ได้ 454 คะแนน
ทีมชนะเลิศอันดับ2
ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ทีมฉัตรทอง
ได้ 466 คะแนน

  

    

คณะกรรมการกำลังพิจารณาคะแนน
ตรง ยุติธรรม เทียงตรง เผ่ง เผ่ง
ทีมรวมดารา ชนะเลิศอันดับ 3ทีมดารา
ด้รางวัล 1500 บาท
ทีมรางวัลชมเชย ทีมน้องหนู
ได้423คะแนน ทีมละ 600 บาท
ทีมรางวัลชมเชย ได้415 คะแนะ
ทีมละ 600 บาท

 

    

 

ทีมวรรวิภา วัลชมเชย 600 บาท
คุณวรรวิภา บอกว่าปีใหม่ เจอกันใหม่
ทีมบุษบา1 รางวัล สร้างสรรค์ +ชมเชย
ได้ 434 คะแนน รับรางวัล 1000 บาท
ทีมรางวัลชมเชย อีกทีมได้ 600 บาท
น้องหนู สู้ สู้
ทีมรางวัล ชมเชย 600 บาท
ได้ 412 คะแนน
                                                        

 

 

 

ทีมฉัตรทอง ชนะเลิศ อันดับ 1
รับ 3000 บาท พร้อมรอยยิ้มเกียรติยศ
อ.เอ๋ ผู้ประกาศคะแนะ แบบเป็นทางการ
เสียงดัง ชัดเจน กึกก้อง แน่นอน ไม่นุ่มนวล
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
กันลืม กันพลาด เดี๋ยวเข้าเนื้อ
สวย สวย และตั้งใจ ทุกทีมเลย
คุณค่าทางใจ ประมาณค่าไม่ได้เลย

                                       

 

  


             ผลการประกวดเจดีย์ทราย
               วัดโพธิ์ศรี บ้านเดื่อ- บ้านโพธิ์ทอง ต.กุดน้ำใส
                               อ.จัจัตุรัส   จ.ชัยภูมิ
     วันที่ 14 เมษายน 2555 เวลา 17.30 น  มีดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3000 บาท ได้แก่ทีม ฉัตรทอง
ประกอบด้วย  คุณเกล็ดไพฑูลย์ พงษ์ศรี  คุณไอรินทร์ บูญชู 
คุณพัชร พงษศรี นายจตุรันต์ มีทาง คุณศิริกัญญา พงษ์ศรี 

รางวัลที่ 2 ได้แก่ทีม อะตอม เงินรางวัล 2000บาท
ประกอบด้วย นายพิเชษฐ์  สุมังเกษตร นายพิชัย  สุมังเกษตร
นางกำไร สุมังเกษตร  นายกฤษดา ภิรมย์ชม  นสยชัยวัฒน์ บุญมา 

รางวัลที่ 3 ได้แก่ทีมรวมดารา เงินรางวัล 1500 บาท
ประกอบด้วย นายธวัชชัย ชาติวิเศษ นายวรรณสิทธิ์ ว่องไว
นายณัฐพล พิพิธกุล มนต์ มาลา  นายนพดล สิงห์สวัสดิ์

รางวัลสร้างสรรค์  ได้แก่ทีม บุษบา 1 เงินรางวัล 1000 บาท 
ประกอบด้วย นายองอาจ ศรีสิริ  ด.ญ.สุชาดา เสียงบุญ
ด.ญ.สุพรรษา เสี่ยงบุญ นายวิลาศ พิพิธกุล นางบุษบา เสี่ยงบุญ

ทีมรางวัลชมเชย 8 ทีม

 ทีม ออกัส           ได้  429 คะแนน เงินรางวัล 600 บาท

 ทีม มังกร             ได้ 423 คะเเนน เงินรางวัล 600 บาท

 ทีม บ้าน AF       ได้ 417 คะแนน เงินรางวัล  600 บาท

 ทีม ดีอุดม            ได้ 415 คะแนน เงินรางวัล 600 บาท

  ทีม ต้อด             ได้ 432 คะแนน เงินรางวัล 600 บาท

 ทีม ฮาราจุกุ         ได้ 408 คะแนน เงินรางวัล  600 บาท

 ทีม พระจันทร์ยิ้ม  ได้ 412 คะแนน เงินรางวัล  600 บาท

 ทีม วรรณวิภา     ได้  400 คะแนน  เงินรางวัล 600 บาท

หมายเหตุ ทีมที่ไม่ตัดสิน 5 ทีม เพราะขาดคุณสมบัติ กฏกติกา การแข่งขัน
เกณฑ์การตัดสินประกวดเจดีย์ทรายวัดโพธิ์ศรี
มีดังต่อไปนี้
1 เส้นผ่าศูนย์กลางเจดีย์  2 เมตร    20 คะแนน
2 ความสวยงาม                          40 คะแนน
3 ความปราณีต                          40 คะแนน
4 ความคิดสร้างสรรค์                  50 คะแนน
5 เสร็จตามกำหนดเวลา                20 คะแนน
6 ความสามัคคีในกลุ่ม                 30 คะแนน
                                       รวม 200 คะแนน

-จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน แต่ละทีม ไม่เกิน 5 คน
-เวลาก่อเจดีย์ทราย 3 ชั่วโมง

หมายเหตุ
- อุปกรณ์การตกแต่ง แต่ละทีมจัดหามาเอง
- ทรายทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ หรือทีมแข่งขันจัดหามาเอง
- คะแนน อาจจะเพิ่มหรือลดได้ โดยสิทธิ์ของกรรมการ 5 ท่าน
 

ขอให้ทุกทีม- ผู้สนับสนุนการแข่งขัน
จงโชคดี  มีความสุข มาก มาก  

พบกันใหม่ สงกรานต์ เมษายน 2556  แน่นอน
 
ผลการตัดสิน ไม่ถูกใจ ข้อเสนอแนะ แจ้งได้ที่ ที่อยู่ข้างล่างนี้  โชคดี  มีความสุข ทุกท่าน เทอญ